Bantahan Mengenai IHR & Kesan Kepada Rakyat Negara Malaysia

Bantahan Mengenai IHR & Kesan Kepada Rakyat Negara Malaysia

Dalam satu laporan media, pihak kerajaan akan memastikan kedaulatan negara tidak dicabuli dalam rundingan Triti Pandemik Perjanjian Konvensyen Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO CA+) dan pindaan Peraturan Kesihatan Antarabangsa (IHR 2005).

Berikut dikongsikan info lebih lanjut mengenainya.

Apa Itu International Health Regulations (IHR)?

Pada dasarnya, International Health Regulations (IHR) ialah perjanjian yang ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) bagi membantu mencegah penyebaran penyakit melintasi sempadan antarabangsa. 

IHR diperbaharui pada tahun 2005 untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan tindak balas serantau terhadap wabak penyakit dan keadaan kesihatan awam yang berpotensi membahayakan.

Bantahan Mengenai IHR & Kesan Kepada Rakyat Negara Malaysia

BACA JUGA: MyMinda- Ciri Terbaru Dalam MySejahtera Untuk Kesihatan Mental

Pindaan IHR 2005 – WHO

Pindaan terhadap International Health Regulations (IHR) 2005 merupakan proses di mana terdapat pembaharuan, penyesuaian, atau penambahan terhadap peraturan-peraturan yang sedia ada yang ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO).

IHR yang diperbaharui pada tahun 2005 dimaksudkan untuk memberi tindak balas yang lebih berkesan terhadap risiko kesihatan awam global dan mencegah penyebaran wabak yang boleh melintasi sempadan antarabangsa.

Beberapa pindaan yang penting dalam IHR 2005 termasuk:

1. Fokus Kepada Ancaman Kesihatan Global

Pindaan ini memperjelaskan definisi wabak penyakit dan keadaan kesihatan yang berisiko global, serta menekankan perlunya melaporkan kes seperti ini kepada WHO. 

IHR yang diperbaharui memberikan lebih banyak kuasa kepada WHO dalam mengeluarkan amaran awal mengenai wabak yang berpotensi meluas.

2. Peranan Negara Dalam Menangani Krisis Kesihatan

Pindaan menggariskan peranan yang lebih jelas bagi negara dalam memantau dan melaporkan wabak serta memberi tindak balas yang pantas. 

Negara dikehendaki melaporkan situasi kesihatan yang luar biasa kepada WHO dan berusaha memastikan tindakan yang diperlukan untuk mengawal penyebaran penyakit.

3. Pembinaan Kesiapsiagaan dan Kapasiti

IHR yang diperbaharui menekankan pembinaan kapasiti kesihatan awam di peringkat serantau dan nasional untuk memberi tindak balas yang lebih baik terhadap wabak penyakit.

Ini melibatkan perkembangan sistem pengawasan, penguatkuasaan, dan kemampuan untuk menguruskan keadaan kesihatan luar biasa.

4. Sistem Penilaian dan Semakan Berkala

Pindaan ini menetapkan sistem penilaian yang lebih kerap untuk menilai kesediaan negara dalam mengendalikan wabak penyakit dan keadaan kesihatan krisis. 

Semakan berkala akan dilakukan untuk memastikan kepatuhan dan peningkatan sistem kesiapsiagaan negara.

5. Transparansi dan Kerjasama

IHR yang diperbaharui menekankan transparansi maklumat dan kerjasama antarabangsa dalam penanggulangan wabak. 

Negara dikehendaki untuk berkongsi maklumat dengan cepat dan menyeluruh untuk membantu dalam tindakan pencegahan dan kawalan.

6. Kepentingan Hak Asasi Manusia dan Pengawalan Berkesan

Pindaan ini menekankan pentingnya mengambil kira hak asasi manusia dalam tindakan pencegahan dan kawalan penyakit, dan juga menetapkan kaedah-kaedah yang membolehkan pengawalan dan langkah-langkah kesihatan awam tanpa mengabaikan hak individu.

Pindaan-pindaan ini bertujuan untuk memperkuatkan dan menyelaraskan tindak balas serantau terhadap ancaman kesihatan global, memberikan kuasa kepada WHO, dan memastikan negara-negara bersedia dan mampu mengendalikan dan melapor penyakit atau keadaan krisis kesihatan secara efektif.

Kesan Bantahan IHR Kepada Rakyat Negara Malaysia

Bantahan Mengenai IHR & Kesan Kepada Rakyat Negara Malaysia

Keberkesanan IHR dalam mengendalikan wabak penyakit dan kesan kesihatan awam secara global tidak dapat dipertikaikan. 

Walau bagaimanapun, ia dikhuatiri akan meluaskan kuasa WHO dan mencetuskan peruntukan dalam perjanjian dengan menggalakkan mana-mana kerajaan mengetepikan hak harta intelek mereka.

Menurut Dr Zaliha, Menteri Kesihatan Malaysia, di peringkat Kementerian Kesihatan, pihaknya sedang giat melaksanakan sesi libat urus dengan 12 agensi dan kementerian lain bagi meneliti pindaan IHR 2005 dan WHO CA+.

Bantahan Mengenai IHR & Kesan Kepada Rakyat Negara Malaysia

Kesan terhadap rakyat Malaysia mungkin akan bergantung kepada bagaimana pelaksanaan IHR mempengaruhi sistem kesihatan negara, perjalanan antarabangsa, dan protokol kesehatan awam. 

Berikut adalah beberapa kemungkinan kesannya:

1. Kawalan Pergerakan dan Sempadan:

Langkah-langkah yang diperkenalkan melalui IHR boleh menyebabkan pembatasan pergerakan dan pengawasan ketat di sempadan. 

Ia dikhuatiri boleh menjejaskan perdagangan, perjalanan, dan hubungan antarabangsa Malaysia. Ini mungkin memberi kesan kepada industri pelancongan serta aktiviti ekonomi dan sosial yang berkaitan.

2. Kesiagaan dan Kesediaan Negara:

Bantahan boleh timbul disebabkan apabila negara merasakan ketetapan IHR membawa beban yang tidak proporsional atau tidak sesuai dengan keadaan khusus di Malaysia. 

Ini termasuk keperluan bagi negara untuk mempunyai sumber daya yang mencukupi dan infrastruktur kesihatan yang berkualiti untuk mematuhi keperluan IHR

 3. Kerjasama Serantau dan Global:

IHR mendorong kerjasama serantau dan global dalam penanggulangan penyakit menular dan situasi krisis kesihatan awam lain. Ini melibatkan perkongsian maklumat, bantuan teknikal, dan sokongan dalam menangani masalah kesihatan yang melintasi sempadan.

 4. Kepentingan Ekonomi dan Sosial:

Pembatasan pergerakan dan tindakan kawalan kesihatan boleh memberi kesan terhadap ekonomi dan aspek sosial masyarakat, terutamanya dalam sektor pelancongan, perdagangan, dan kesan psikologi terhadap masyarakat yang merasa terjejas.

Kenyataan Media Kementerian Kesihatan Malaysia

Maklumat lanjut berkenaan pindahan IHR 2005 dan pandemic treaty adalah terbuka untuk diakses seperti berikut

Kontroversi International Health Regulation (IHR)

Berikut merupakan respon kerajaan berkaitan kontroversi International Health Regulation (IHR) ini:

  1. Pertama, kedaulatan dan autonomi negara tidak boleh dicabuli mana-mana pihak dan sebarang penggubalan undang-undang antarabangsa mestilah tidak bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan, perlu memelihara kedaulatan negara, kuasa Raja-Raja Melayu dan kuasa Yang di-Pertuan Agong serta tidak melanggar hak asasi rakyat.
  2. Kedua, Malaysia mempertahankan prinsip keadilan dan solidariti dalam pentadbiran kesihatan global. Malaysia berpandangan adalah penting untuk negara maju membantu negara membangun dengan sumber yang mereka ada.
  3. Ketiga, penyertaan Malaysia dalam rundingan ini dipacu matlamat untuk membina sistem penjagaan kesihatan yang lebih kuat dan lestari.

Penutup

Secara kesimpulannya, bantahan terhadap IHR di Malaysia  berkaitan dengan bagaimana ketetapan ini memberi kesan kepada keadaan tempatan dan rakyat Malaysia serta kedaulatan negara.

Sebarang pertanyaan lanjut mengenai perkara ini juga boleh diutarakan ke email WHO: [email protected] atau, email kkm: [email protected]

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: