Contoh Surat Berhenti Kerja : Notis 24 Jam, Sebulan (Versi WORD- BM & BI)

blank

*MUAT TURUN TEMPLATE SURAT INI DI SINI (VERSI WORD):

Contoh Notis 1 Bulan

<Nama Pekerja>

<Alamat Pekerja>

Tarikh :  <Tarikh>

Pengurus,

<Nama Syarikat>

<Alamat Syarikat>

Tuan/Puan,

NOTIS BERHENTI KERJA  SEBULAN DI <NAMA SYARIKAT>

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

Saya <Nama Pekerja> yang bertugas sebagai <Jawatan Sekarang> ingin memaklumkan kepada pihak Tuan tentang perletakan jawatan saya berkuatkuasa  <Tarikh berhenti kerja>

  1. Untuk makluman pihak Tuan perletakan jawatan ini disebabkan saya telah mendapat tawaran pekerjaan yang baru.
  2. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada <Nama Syarikat> kerana telah banyak memberi tunjuk ajar dan kepercayaan kepada saya ketika melaksanakan tugas. Saya juga begitu gembira selama saya berkhidmat dengan <Nama Syarikat>.
  3. Sehubungan dengan itu, saya berharap pihak Tuan dapat memberi kerjasama dan di dahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

……………………………………………

<Nama Pekerja>