Peraturan Cermin Gelap JPJ 2023 : Syarat, Prosedur Permohonan, Denda

Bagi anda yang nak tinted cermin kereta, berikut adalah maklumat terkini tentang cermin gelap yang dibenarkan oleh JPJ.

Untuk makluman, Kementerian Pengangkutan Malaysia melalui Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Malaysia pada Mei 2019 telah memperkenalkan peraturan baru mengenai pemakaian cermin gelap untuk kenderaan persendirian.

Berikut dikongsikan info lebih lanjut mengenainya.

Peraturan Pemasangan Cermin Gelap Kenderaan

Peraturan pemasangan cermin gelap dibenarkan kepada individu tertentu di bawah Kaedah-kaedah Kenderaan Motor (Larangan Mengenai Jenis-jenis Kaca Tertentu)1991 (pindaan 2019).

Kadar Ketelusan Cahaya (VLT) bagi cermin kenderaan yang dibenarkan adalah seperti berikut:

 • Subkaedah (1): Cermin hadapan kenderaan 70%
 • Subkaedah (3): Cermin tepi sisi kiri kanan pemandu 50%
 • Kaedah 12(1)(b): Cermin sisi bahagian belakang dan cermin belakang 0%
Peraturan Cermin Gelap JPJ 2023 : Syarat, Prosedur & Permohonan

Denda Kesalahan Pemasangan Cermin Gelap

Bagi pemandu atau pemunya berdaftar yang didapati melanggar peraturan yang ditetapkan, denda tidak melebihi RM2,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi enam bulan bagi kesalahan pertama boleh dikenakan sekiranya disabitkan kesalahan.

Bagi sabitan berikutnya pula, denda tidak melebihi RM4,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi duabelas (12) bulan, atau kedua-duanya akan dikenakan.

Rujuk Kenyataan Media terkini di bawah.

Peraturan Cermin Gelap JPJ 2023 : Syarat, Prosedur & Permohonan
Peraturan Cermin Gelap JPJ 2023 : Syarat, Prosedur & Permohonan

Panduan Permohonan Penggunaan Cermin Gelap JPJ 2023

Pengguna yang ingin menggunakan cermin gelap untuk kenderaan mereka atas faktor keselamatan atau kesihatan boleh memohon kelulusan penggunaan cermin gelap daripada pihak Jabatan Pengangkutan Jalan dengan cara memohon melalui pos atau layari portal JPJ di pautan berikut: www.jpj.gov.my

Berikut adalah merupakan golongan yang layak membuat permohonan pemasangan cermin gelap mengikut peraturan terkini JPJ:

 • A. Permohonan Berasaskan KESIHATAN
 • B. Permohonan Berasaskan KESELAMATAN

A. Permohonan Berasaskan KESIHATAN

 1. Pemilik kenderaan syarikat atau persendirian yang memohon perlulah menghantar bersama laporan perubatan asal oleh Pakar Perubatan dari Hospital Kerajaan/Swasta
 2. Pemohon perlulah membawa bersama borang daftar Syarikat 24 dan Form 49 (bagi Syarikat) yang disahkan oleh Setiausaha Syarikat yang berdaftar
 3. Bagi permohonan jenis ini,Fi Permohonan dan Fi Kelulusan tidak dikenakan ke atas mereka

B. Permohonan Berasaskan KESELAMATAN

Bagi permohonan jenis ini, pemohon perlu membawa bersama dokumen-dokumen berikut untuk permohonan:

(i) Kenderaan milikan persendirian individu / persendirian syarikat:

 1. Dokumen sokongan seperti laporan polis atau lain-lain dokumen sokongan yang berkaitan risiko keselamatan yang di hadapi (bagi individu)
 2. Borang daftar Syarikat 24 dan Form 49 (bagi Syarikat) yang disahkan oleh Setiausaha Syarikat yang berdaftar
 3. Fi Permohonan sebanyak RM 50.00
 4. Fi Perakuan Kelulusan sebanyak RM 5,000.00 setelah mendapat surat makluman keputusan permohonan kelulusan penggunaan cermin gelap

(ii) Kenderaan milikan Kerajaan/sewaan Kerajaan:

 1. Surat permohonan daripada Ketua Setiausaha Kementerian / Ketua Pengarah Jabatan;
 2. Fi Permohonan dikenakan sebanyak RM 50.00) Fi Permohonan dikenakan sebanyak RM 50.00

(iii) Kenderaan milikan kakitangan Kedutaan / Kedutaan:

 1. Surat permohonan daripada Kedutaan
 2. Fi Permohonan dikenakan sebanyak RM 50.00
 3. Fi Perakuan Kelulusan sebanyak RM 5,000.00 setelah mendapat surat makluman keputusan permohonan kelulusan penggunaan cermin gelap

Prosedur Permohonan

 1. Pemohon dikehendaki mengemukakan Permohonan kepada Urusetia Bahagian Penguatkuasa JPJ & Cawangan.
 2. Pemohon menggunakan Borang CG1 yang diisi dengan lengkap dan dikemukakan bersama;
  • (a) salinan kad pengenalan;
  • (b) salinan kad perakuan pendaftaran kenderaan (geran).
 3. Permohonan bagi setiap kenderaan hendaklah dibuat secara berasingan dan ditandatangani oleh pemohon.
 4. Permohonan atas alasan kesihatan dan keselamatan yang disertakan dengan dokumen sokongan sahaja akan dipertimbangkan;

BACA JUGA: Elak Kena Saman! Ini Prosedur Tukar Warna Cat Kenderaan JPJ

Proses Permohonan

 1. Bayaran Fi Permohonan (RM 50.00) dijelaskan di mana-mana pejabat JPJ Negeri/ Cawangan atau secara atas talian di Portal Awam JPJ di pautan (https://public.jpj.gov.my/).
 2. Jawatankuasa Khas akan meneliti dan menyemak setiap permohonan yang diterima sebelum diangkat kepada YB Menteri untuk kelulusan.
 3. Permohonan yang telah mendapat keluluskan akan diberikan satu surat makluman pembayaran Fi Perakuan (RM 5,000.00) dari Urusetia Bahagian Penguatkuasa Ibu Pejabat JPJ. Setelah pembayaran dibuat satu perakuan kelulusan cermin gelap akan di serahkan kepada pemohon secara pos berdaftar atau kendiri.
 4. Permohonan yang tidak diluluskan satu Surat Penolakan akan diserah kepada pemohon secara pos berdaftar.

Permohonan Pertukaran Kelulusan Cermin Tinted

Pertukaran kelulusan cermin gelap JPJ mestilah atas sebab berikut;

 1. Pemilik kenderaan motor membuat tukar ganti (interchange) nombor pendaftaran kenderaan motor; atau
 2. Pemilik kenderaan motor membuat penukaran kepada mana-mana kenderaan motor yang dimilikinya;
  • Tempoh sah laku kelulusan terdahulu tidak kurang daripada 6 bulan dari tamat tempoh kelulusan.
  • Permohonan yang telah mendapat kelulusan pertukaran, tempoh tamat sah kelulusan mengikut tempoh tamat kelulusan terdahulu.
 3. Jika tempoh sah laku kelulusan terdahulu kurang daripada 6 bulan, pemohon perlu membuat permohonan baru.
 4. Sertakan surat perakuan kelulusan kenderaan terdahulu.
 5. Bayaran fi dikecualikan dan permohonan ini hendaklah dihantar secara terus ke Bahagian Penguatkuasa Ibu Pejabat JPJ.

BACA JUGA: Nak Pakai Braces? Ini Harga, Tips & Prosedur Pendakap Gigi Di Malaysia

Maklumat Lanjut & Pertanyaan

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau ingin mengetahui maklumat lanjut, sila layari/hubungi:

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: