Penambahbaikan Faedah Persaraan Atas Sebab Kesihatan (Pekeliling Bil 1 / 2021)

Hebahan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2021 (Penambahbaikan Faedah Persaraan)

Penambahbaikan Faedah Persaraan Atas Sebab Kesihatan

  1. Pegawai yang pada pandangan Ketua Jabatan tidak dapat melaksanakan tugas-tugas hakikinya disebabkan penyakitnya, boleh dibersarakan atas sebab kesihatan.
  2. Pegawai yang dibersarakan atas sebab kesihatan akan terus dibayar pencen perkhidmatan, selain ganjaran perkhidmatan award wang tunai gantian cuti rehat, setelah tarikh persaraan berkuat kuasa.
  3. Penetapan ini dibuat berdasarkan perenggan 10(5)(a) Akta Pencen 1980 [Akta 227] atau perenggan 10(5)(a) Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980 [Akta 239] dengan berpandukan kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 1995.
  4. Penambahbaikan yang dipersetujui melibatkan penambahan tempoh perkhidmatan yang akan memberi implikasi kepada pengiraan pencen perkhidmatan dan ganjaran perkhidmatan seperti dalam Jadual 1 yang disertakan.
  5. Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2018 dan terpakai kepada perkhidmatan awam Persekutuan dan Negeri serta pekerja pihak-pihak berkuasa berkanun dan tempatan.
  6. Pekeliling Perkhidmatan ini tidak terpakai kepada pegawai yang dibersarakan atas sebab kesihatan sebelum 1 Januari 2018.
  7. Sehubungan dengan itu, proses hitung semula akan dilaksanakan oleh JPA bagi pegawai yang dibersarakan mulai 1 Januari 2018 sehingga pekeliling ini dikeluarkan.

Sekian, terima kasih.

NOTA:

Untuk mendapatkan penerangan lebih lanjut boleh layari Portal Jabatan Perkhidmatan Awam dan dapatkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2021.

Ada beberapa simulasi berdasarkan contoh yang diberi untuk lebih memahami kaedah pengiraannya.

Baca juga: Cara Kira Pencen Bulanan Yang Akan Diterima Mengikut Gaji Akhir

Boleh juga dapatkannya dengan klik pautan ini https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2021/pp012021.pdf

*Sumber: Bahagian Pasca Perkhidmatan (PENCEN)

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: