Permohonan Sekolah Khusus 2024/2025 & Tarikh Semakan PKSK

TAWARAN KEMASUKAN SEKOLAH KHUSUS 2024/2025 & UJIAN PENTAKSIRAN KEMASUKAN KE SEKOLAH KHUSUS (PKSK)

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) memaklumkan bahawa semakan permohonan kemasukan sekolah khusus bagi Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 atau Tahun 1 Sijil Vokasional Malaysia bagi sesi 2024/2025 boleh dibuat bermula 1 OGOS 2023 sehingga 17 SEPTEMBER 2023.

Permohonan ini melibatkan kemasukan ke sekolah-sekolah khusus berikut:

 1. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA)
 2. Sekolah Menengah Teknik
 3. Sekolah Berasrama Penuh (SBP)
 4. Kolej Vokasional
 5. Maktab Tentera DiRaja
Permohonan Sekolah Khusus 2024/2025 & Tarikh Semakan PKSK

Fasa Proses Pengambilan Ke Sekolah Khusus

Fasa proses pengambilan untuk ke Sekolah Khusus merangkumi:

 1. Permohonan
 2. PKSK
 3. Pemilihan
 4. Tawaran
 5. Rayuan
Permohonan Sekolah Khusus 2024/2025 & Tarikh Semakan PKSKS

Apakah Ujian Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus (PKSK)?

Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus (PKSK) adalah kaedah baharu bagi pemilihan pelajar ke Tingkatan Satu dan Tingkatan Empat ke sekolah khusus dinamakan Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus (PKSK).

PKSK diwujudkan sebaik pembatalan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) bagi kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Sekolah Menengah Teknik (SMT) dan Kolej Vokasional (KV) serta Maktab Tentera Diraja.

Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus (PKSK) menggantikan UPSR dan PT3 yang akan digunakan untuk kemasukan murid ke Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 di Sekolah Khusus.

Sila rujuk infografik Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) berkenaan Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus (PKSK) di bawah:

Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus

Format PKSK merangkumi 3 bahagian seperti yang ditetapkan oleh KPM iaitu:

 1. Bahagian A: Kecerdasan Insaniah
 2. Bahagian B: Kecerdasan Intelek
 3. Bahagian C: Artikuasi Penulisan

Perincian setiap bahagian PKSK diterangkan melalui jadual di bawah:

PerkaraBahagian A
Kecerdasan Insaniah
Bahagian B
Kecerdasan Intelek
Bahagian C
Arikulasi Penulisan
KaedahOnlineOnline Bersemuka
Jenis
Item
Soalan Objektif (MCQ)Soalan Objektif (MCQ)Soalan Subjektif
Cakupan Isi
Kandungan
EQ, SQ, SSQIQ, Pengetahuan Am,
Penyelesaian Masalah
Tajuk ditetapkan
Skor20%70%10%

Tarikh Ujian PKSK

 • Semakan Pusat Pentaksiran Tingkatan 4 : 25 September – 13 Oktober 2023
 • Semakan Pusat Pentaksiran Tingkatan 1 : 25 September – 27 Oktober 2023
 • Pelaksanaan PKSK Tingkatan 4 & 1 SVM : 02 – 13 Oktober 2023
 • Pelaksanaan PKSK Tingkatan 1 : 16 – 27 Oktober 2023

BACA JUGA: Bantuan Pendidikan BAKTIDESA Untuk Kemasukan Sekolah & IPT

Cara Membuat Permohonan Ke Sekolah Khusus 2023/2024

Calon-calon yang bermiat boleh membuat permohonan melalui dengan melayari laman web berikut:

Panduan asas permohonan adalah seperti di bawah:

 1. Mohon maklumat PBD yang terkini daripada Guru Kelas Murid
 2. Kemaskini maklumat di SPATKPM, iaitu Modul Pengurusan Murid* (jika perlu)
 3. Mengisi permohonan dan memastikan medan wajib telah diisi
 4. Cetak borang permohonan yang telah lengkap sebagai rujukan

NOTA:

 • Pemohon boleh membuat pilihan jenis Sekolah Khusus (SBP/SMKA/SMT/KV/MTD), jenis aliran atau pengkhususan sekolah atau kursus yang dipohon, nama sekolah pilihan, pusat pentaksiran pilihan serta beberapa butiran lain yang diperlukan.

Tarikh-tarikh Penting

 • Permohonan Kemasukan Sekolah Khusus : 01 Ogos – 17 September 2023.
 • Semakan Pusat Pentaksiran Tingkatan 4 : 25 September – 13 Oktober 2023.
 • Semakan Pusat Pentaksiran Tingkatan 1 : 25 September – 27 Oktober 2023.
 • Pelaksanaan PKSK Tingkatan 4 & 1 SVM : 02 – 13 Oktober 2023.
 • Pelaksanaan PKSK Tingkatan 1 : 16 – 27 Oktober 2023.

Tarikh Semakan Keputusan Tawaran ke Sekolah Khusus

Tarikh semakan tawaran bagi PKSK Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 Sesi 2024/2025 adalah pada 1 Mac 2024.

Anda boleh rujuk gambar rajah di bawah untuk mengetahui garis masa penting:

permohonan sekolah khusus PKSK 2024

Cara Semakan Tawaran / Keputusan

Untuk membuat semakan tawaran sama ada berjaya atau tidak, sila layari pautan berikut:

Sekiranya berjaya, pelajar boleh membuat pendaftaran Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 pada 18 Mac 2024.

Pendaftaran bagi murid baharu Tingkatan 4 ke MTD akan dimaklumkan melalui laman sesawang berikut: http://www.rmc-education.edu.my

Pertanyaan Lanjut

Calon-calon yang menghadapi sebarang kemusykilan tentang semakan PKSK dan ingin mengajukan pertanyaan boleh menghubungi bahagian berikut:

 1. Bahagian Sekolah Berasrama Penuh: 03-83217 4000
 2. Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional: 03-8884 5154
 3. Bahagian Pendidikan Islam: 03-8321 7200
 4. Unit Pengambilan dan Promosi, Jabatan Pendidikan Tentera: 03-8946 5562/5565

  Atau layari laman web berikut:

  https://www.moe.gov.my/en/muat-turun/lain-lain/soalan-lazim-faq/3665-maklumat-umum-pentaksiran-kemasukan-sekolah-khusus-pksk/file

  SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: