Bayaran Penghargaan Khas Kepada Pesara (PKKP) 2023

Bayaran Penghargaan Khas Kepada Pesara (PKKP) ~ Tahukah anda, pihak kerajaan memutuskan untuk memberi satu bentuk pembayaran khas kepada pesara. 

Pemberian Penghargaan Khas Kepada Pesara (PKKP) bukan sahaja melegakan pesara kerajaan, tetapi juga dapat membantu mereka yang terkesan dengan kos sara hidup.

Berikut dikongsikan info lebih lanjut mengenainya.

Bayaran Penghargaan Khas Kepada Pesara (PKKP)

Penghargaan Khas Kepada Pesara (PKKP) adalah inisiatif Kerajaan untuk mengharmonikan pelaksanaan keputusan Mahkamah Persekutuan dengan memelihara kebajikan pesara.

Ia dilaksanakan sebagai inisiatif pihak kerajaan untuk memastikan pencen dan pencen terbitan diterima golongan sasar itu tidak berkurangan.

Keputusan kerajaan memberikan PKKP sebagai satu bentuk bantuan khas itu kepada pesara adalah susulan kepada keputusan mahkamah yang membatalkan penyelarasan kenaikan pencen tahunan sebanyak dua peratus.

Umumnya, PKKP adalah satu bentuk pembayaran khas disebabkan perbezaan amaun pencen semasa dengan pencen asal susulan keputusan dibuat mahkamah itu. 

Ini adalah bagi memastikan agar amaun diterima pesara pada Julai hingga Disember pada tahun ini, sama sepertimana amaun pencen semasa yang diterima.

Pesara Terima Pencen Amaun Semasa

Pihak Mahkamah Persekutuan telah mengekalkan keputusan Mahkamah Rayuan yang mengisytiharkan undang-undang pencen yang dipinda sebagai terbatal dan tidak sah, selepas menolak rayuan kerajaan untuk membatalkan keputusan itu pada 27 Jun lalu. 

Susulan keputusan Mahkamah Persekutuan berkaitan Akta Penyelarasan Pencen (Pindaan) 2013 itu, pegawai awam yang bersara sebelum 2013, maka bayaran pencennya dikembalikan kepada amaun pencen asal pada Disember 2012.

Bagi pegawai awam yang bersara mulai tahun ini pula, bayaran pencennya dikembalikan kepada amaun pencen semasa bersara.

Kerajaan telah memutuskan supaya pencen dan pencen terbitan dibayar dengan mengguna pakai amaun pencen asal dan ditambah dengan bantuan khas PKKP bagi Julai hingga Disember ini.

Bantuan khas PKKP ini tidak akan memberi implikasi kepada kewangan negara memandangkan jumlah tersebut telah diperuntukkan dalam Belanjawan 2023.

Tiada Bayaran Balik Diperlukan

Di samping itu, pesara juga tidak perlu membuat pembayaran balik kenaikan dua peratus yang sudah diberikan mulai tahun ini.

Hal ini kerana, keputusan mahkamah menyatakan kerajaan tidak boleh mengutip balik penyelarasan pencen tahunan dua peratus yang telah dibayar sebelum ini.

Bagi penyelarasan pencen pada tahun seterusnya, kajian akan dilaksanakan bersekali dengan cadangan semakan semula sistem saraan perkhidmatan awam bersama dengan Kementerian Kewangan untuk melihat kesan kepada pesara. 

Penyelarasan pencen telah dibuat kali terakhir pada 2012 iaitu antara tujuh hingga 13 peratus mengikut gred dan kemudiannya diselaraskan oleh kerajaan ketika itu dengan memberikan kenaikan tahunan dua peratus tanpa perlu menunggu pelaksanaan semakan gaji. 

Sumber: BERNAMA

Bayaran Penghargaan Khas Kepada Pesara (PKKP) 2023

BACA JUGA: Tarikh Bayaran Pencen Tahun 2023 Pesara Kerajaan (Jadual Bulanan)

Soalan Lazim PKKP – FAQ

1. Apakah kesan keputusan Mahkamah Persekutuan terhadap pesara?

Bayaran pencen kepada semua pesara perlu dikembalikan kepada amaun pencen asal iaitu:

  • pegawai awam yang bersara sebelum 2013 – bayaran pencen dikembalikan kepada amaun Disember 2012; dan
  • pegawai awam yang bersara mulai 2013 – bayaran pencen dikembalikan kepada amaun asal semasa bersara

2.  Adakah pesara perlu membuat pembayaran semula kenaikan pencen dua peratus (2%) yang telah diberikan mulai tahun 2013?

Tidak perlu. Mahkamah Persekutuan telah memutuskan bahawa Kerajaan tidak boleh mengutip balik penyelarasan pencen tahunan sebanyak 2% yang telah dibayar sebelum ini.

3. Apa yang dimaksudkan dengan bantuan khas sebagai Penghargaan Khas Kepada Pesara (PKKP)? 

PKKP adalah inisiatif Kerajaan untuk mengharmonikan pelaksanaan keputusan Mahkamah Persekutuan dengan memelihara kebajikan pesara.

PKKP merupakan pembayaran perbezaan amaun pencen semasa dengan amaun pencen asal bagi menjadikan amaun yang diterima oleh pesara setiap bulan, sama seperti amaun pencen semasa.

Sebagai contoh, sekiranya amaun pencen asal pesara pada bulan Disember 2012 ialah sebanyak RM1,413.49, manakala amaun pencen bulan Jun 2023 ialah sebanyak RM1,757.43, pengiraan PKKP adalah seperti berikut:

Amaun pencen asal + bantuan khas PKKP = amaun semasa

= RM1,413.49 + RM343.94 = RM1,757.43

4. Sehingga bila PKKP dibayar kepada pesara?

Bayaran akan dibuat bermula pada bulan Julai 2023 hingga Disember 2023

5. Adakah pesara terus menerima PKKP pada Januari 2024?

Tidak, walau bagaimanapun, perkara ini akan dikaji bersekali dengan cadangan sistem saraan perkhidmatan awam yang akan dipengerusikan oleh Y.A.B. Perdana Menteri.

6. Bilakah penyelarasan pencen bagi pesara-pesara akan dibuat?

Penyelarasan pencen akan dibuat selaras dengan pelaksanaan semakan gaji pegawai Perkhidmatan Awam.

7. Adakah Kerajaan bercadang untuk melaksanakan semakan gaji pegawai Perkhidmatan Awam dalam masa yang terdekat ini?

Kerajaan sedang dalam tindakan menyediakan cadangan semakan semula gaji pegawai Perkhidmatan Awam. Walau bagaimanapun, sebarang pertimbangan terhadap syor semakan gaji adalah tertakluk kepada kemampuan kewangan Negara.

Maklumat Lanjut

Untuk mengetahui maklumat lebih lanjut mengenai bayaran Penghargaan Khas Kepada Pesara (PKKP), sila rujuk pautan berikut: https://www.jpa.gov.my/soalan-lazim-sm/pencen/pelarasan-pencen 

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: